Tywyllwch Ddu on tonight

Cofiwch i diwnio mewn i C2 heno ar BBC Radio Cymru i glywed fy nghan newydd "Tywyllwch Ddu"

Remember to tune into C2 tonight on BBC Radio Cymru to hear my new song "Tywyllwch Ddu